Meer informatie

Aanmelden:

Voor Kookles 8+, Bakles 8+ en Koken & Bakken voor groep 3-4:
Stuur een e-mail naar Roos met daar in: Naam + leeftijd en aan welke serie(s) je wilt deelnemen.
info@bijroosopdethee.nl

Voor Kunstles voor kinderen 8+
Stuur een e-mail naar Sophia met daar in: Naam + leeftijd en aan welke serie(s) je wilt deelnemen. Vermeld bij de kunstlessen ook om welke tijd het gaat.
info@detafelvantwaalf.nl

Heb je eerst nog vragen voordat je je wilt aanmelden?
Stuur ook gerust een e-mail.

Contactgegevens:

De Tafel van Twaalf

Sophia Gussinklo
www.detafelvantwaalf.nl
E-mail info@detafelvantwaalf.nl
Facebook: De Tafel van Twaalf
Tel 06 – 49708083

Bij Roos op de Thee

Roos Gussinklo
www.bijroosopdethee.nl
E-mail: info@bijroosopdethee.nl
Facebook: Bij Roos op de Thee
Tel 06 – 28703028

 

Les-locatie:

Gebroeders Grimmkade 57
3446 BZ Woerden
Achter winkelcentrum Snel en Polanen.

Gratis parkeren & voldoende fietsenrekken

Algemene voorwaarden voor lessenseries, workshops en de Club van Twaalf

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle lessenseries en workshops die worden georganiseerd en uitgevoerd door de Tafel van Twaalf en Bij Roos op de Thee. In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘cursussen’ en ‘cursisten’, waaronder ook verstaan wordt lessenserie(s), lessenserievolger(s), workshop(s) en workshopvolger(s).

Artikel 2: Inschrijving en betaling

 1. Aanmelding voor een cursus geschiedt door een e-mail te sturen daar de docent van de cursus, met daarin minimaal vermeld: Voor- en achternaam, naam van de cursus. Bij een cursus voor kinderen vernemen wij ook graag de leeftijd.
 2. Een inschrijving geldt voor één persoon.
 3. De inschrijving voor een cursus is pas definitief als het verschuldigde lesgeld is bijgeschreven op de bankrekening van De Tafel van Twaalf of Bij Roos op de Thee.
 4. Bij de tarieven staat vermeld welk bedrag vooraf voldaan moet zijn. Na aanmelding ontvang je een factuur, deze dient minimaal twee weken voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.
 5. Indien eventuele betalingen niet zijn voldaan voor de op de factuur vermelde datum, behouden de Tafel van Twaalf en Bij Roos op de Thee zich het recht om toegang tot de cursus aan de cursist te onthouden.
 6. Voor alle lessenseries voor kinderen geldt een maximum aantal van acht cursisten.

Artikel 3: Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Bij aanmelding voor alle series van een les geldt een korting van 5% over het totaalbedrag. Dit geldt alleen bij inschrijving én betaling voor alle series in één keer.

Artikel 4: Annulering door en verhindering van de cursist.

 1. Annulering van deelname dient schriftelijk of per e-mail aan de Tafel van Twaalf of Bij Roos op de Thee te geschieden.
 2. Bij annulering gelden de volgende regels:
  1 Bij annulering van de cursus twee weken of langer voor aanvang van de cursus is de annulering kosteloos.
  2.2 Bij annulering van de cursus tussen de twee weken en één week voor aanvang van de cursus is de cursist 50% van het totale cursusgeld verschuldigd.
  2.3 Bij annulering van de cursus korter dan één week voor aanvang van de cursus is de cursist het gehele (100%) cursusgeld verschuldigd.
 3. Bij annulering na aanvang van de cursus is het gehele cursusgeld verschuldigd, tenzij annulering plaatsvind op aantoonbare zwaarwegende omstandigheden.
 4. Inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk.

Artikel 5: Annulering en wijzigingen door de Tafel van Twaalf en Bij Roos op de Thee

 1. De Tafel van Twaalf en Bij Roos op de Thee behouden zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk vijf dagen voor de eerste cursusdag. Cursisten worden hier onmiddellijk van op de hoogte gesteld. De Tafel van Twaalf en Bij Roos op de Thee zullen het door de cursist betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk bieden de Tafel van Twaalf en Bij Roos op de Thee een alternatief aan. Indien de cursist gebruik maakt van het geboden alternatief wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.
 2. Voor alle lessenseries geldt een minimum aantal aanmeldingen van vier cursisten.
 3. Bij ziekte, familieomstandigheden of andere zwaarwegende privéomstandigheden waardoor de Tafel van Twaalf en/of Bij Roos op de Thee een les moet annuleren wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd. In overleg wordt de gemiste les op een andere datum ingehaald.
 4. De Tafel van Twaalf en Bij Roos op de Thee behouden zich het recht voor om bij een cursus die over meerdere data loopt deze data tussentijds te wijzigen tot uiterlijk twee weken van te voren.

Artikel 6: Aansprakelijkheid cursisten

 1. Materialen die ter beschikking staan van cursisten blijven te allen tijde eigendom van de Tafel van Twaalf en Bij Roos op de Thee. Cursisten dienen met zorg om te gaan met de ter beschikking gestelde materialen.
 2. Ernstige schade aan materialen of eigendommen van de Tafel van Twaalf en/of Bij Roos op de Thee kunnen verhaald worden op de cursist op basis van aanschafwaarde of herstelkosten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid de Tafel van Twaalf en Bij Roos op de Thee

 1. De Tafel van Twaalf en Bij Roos op de Thee houden rekening met allergieën die van te voren zijn opgegeven.
 2. De Tafel van Twaalf en Bij Roos op de Thee zijn niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is of verband houdt met deelname aan of annulering van een cursus van de Tafel van Twaalf of Bij Roos op de Thee. Tenzij aan de Tafel van Twaalf en/of Bij Roos op de Thee opzet of grove schuld kan worden verweten.

Artikel 8: Intellectuele eigendommen

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door de Tafel van Twaalf en/of Bij Roos op de Thee voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Tafel van Twaalf en/of Bij Roos op de Thee is de cursist niet gerechtigd het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of te veelvoudigen.

Artikel 9: Foto’s

 1. De Tafel van Twaalf en Bij Roos op de Thee behouden zich het recht om tijdens de cursus foto’s te maken waar de cursisten op te zien zijn. Dit fotomateriaal is uitsluitend voor eigen gebruik op de website, op Facebook en ter promotie. Indien je bezwaar hebt tegen het plaatsen van foto’s van jou of je kind, vernemen wij dit graag. Wij zullen nooit namen noemen bij de foto’s.

Artikel 10: Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)behandelingen en dergelijke van de Tafel van Twaalf en Bij Roos op de Thee en overeenkomsten tussen de Tafel van Twaalf en/of Bij Roos op de Thee en de cursist of opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing